1. Produkty wykonane na zamówienie według specyfikacji klienta nie podlegają zwrotowi.
   Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny z wyłączeniem elementów, które produkowane są na specjalne zamówienie Klienta (patrz pkt1)
  2. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie dostarczonej rzeczy. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy wysłał przed upływem terminu prawa do odstąpienia od umowy.
  3. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres mailowy – sklep@newgardenshop.pl.
  4. Zwrotu zakupionego w E-sklepie towaru Klient może też dokonać osobiście w siedzibie firmy, w takim przypadku Klient nie ponosi kosztów odesłania towaru.
  5. W przypadku odstąpienia od zawartej z New Garden Style umowy sprzedaży New Garden Style zwraca Klientowi otrzymane płatności pomniejszone o koszt odbioru towaru od Klienta. Zwrot środków pieniężnych nastąpi nie później niż do 14 dni od dnia, w którym Klient zwrócił zakupiony towar. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność lub inny wskazany przez Klienta. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z przelewem należności na jego rachunek.
  6. Jeżeli Klient otrzymał dostawę produktów w wyniku zawartej umowy sprzedaży, od której odstępuje, ponosi jedynie bezpośrednie koszty ich zwrotu. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.