Płyty betonowe

Impregnowane płyty z betonu architektonicznego przeznaczone są do miejsc o podwyższonej wilgotności lub na zewnątrz. Naturalne cechy betonu powodują, że każda płyta jest oryginalna i wyjątkowa. Ręczne wykonanie płyt podnosi ich wartość i sprawia, że każdy egzemplarz jest niepowtarzalny. Z uwagi na surowy charakter betonu i skład mieszanki niejednorodna kolorystyka, dopuszczalna nawet w obrębie jednej partii produkcyjnej, nierównomierne rozłożenie barw oraz pory i wżery rozłożone w sposób nieregularny, o różnej intensywności i ilości na powierzchni są odzwierciedleniem natury betonu, świadcząc o wyjątkowości i niepowtarzalności produktu, nie stanowią one wady produktu i nie mogą one być podstawą do reklamacji. Płyty betonowe po dostarczeniu na miejsce należy rozpakować wewnątrz pomieszczenia, ułożyć w pozycji pionowej i przełożyć przekładkami tak aby pomiędzy płytami możliwy był przepływ powietrza.

Głównym celem impregnacji jest ograniczenie absorpcji wody przez beton. Impregnacja usuwa główną przyczynę powstawania wilgotnych plam na elewacji, przewilgocenia murów, wykwitów soli i wapnia, wyłomów spowodowanych niszczącym działaniem mrozu, rozwoju mchów i innych uszkodzeń. Impregnat został opracowany głównie do zabezpieczania elewacji (fasad) i innych powierzchni pionowych lub silnie nachylonych przed przenikająca wilgocią (silny deszcz). Impregnat jest bezbarwny, chroni beton przed utratą kolorów, szybko daje efekt perlenia się wody. Płyty betonowe zaimpregnować można również innymi dostępnymi na rynku środkami do ochrony betonu czy kamienia naturalnego. Przenikaniu wilgoci i zabrudzeniom można zapobiec stosując materiały nieprzyjmujące wody, np. żywice, które wnikając głęboko w materiał, dzięki zachodzącej reakcji, ulegają długotrwałemu w nim osadzeniu. Przed aplikacją własnych środków impregnujących zaleca się przeprowadzenie próby, gdyż środki te mogą wpływać na barwę betonu.

Wyświetlanie wszystkich 39 wyników